งานวิชาการ

งานวิชาการประกอบด้วย สาระความรู้ทางคณิตศาสตร์, การวัดผล ประเมินผลทางคณิตศาสตร์, การวัดผล ประเมินผลด้วยแบบทดสอบ, การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้, การนำเสนอภาระงานที่ได้รับมอบหมาย, แฟ้มสะสมงานคณิตศาสตร์, โครงงานคณิตศาสตร์, การวัดผล ประเมินผลด้านเจตคติ,

Read Details

การสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Read Details

แกลเลอรี่

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Read Details


หลักทางคณิตศาสตร์

หลักทางคณิตศาสตร์ แบ่งแยกย่อยเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ สัจพจน์ความบริบูรณ์ (Axiom of Completeness), ค่าเชิงอนุพันธ์, ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, กราฟของความสัมพันธ์, ลำดับ (Sequence), ทฤษฎีกราฟ, Matrices

Read Details

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสารประกอบการบริหารงานลูกเสือ, สาระสำคัญของการลูกเสือ, เพลงลูกเสือ(ประกอบท่าทาง), นโยบายคณะลูกเสือแห่งชาติ, โครงสร้างของการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, โครงสร้างของการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คำปฏิญาณ(พิธีการลูกเสือ), กำเนิดการลูกเสือ, การขออนุมัติตั้งกองลูกเสือ

Read Details

กิจกรรมออกค่าย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisl odio. Mauris vehicula at nunc id posuere. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Read Details

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ Punarworn.com ครับ เว็บเรานำเสนอข้อมูล เพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจทางวิชา คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไปเรื่องกิจการลูกเสือ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ มีใจรัก ในกิจการลูกเสือมานาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือไทย ด้วยดีมาตลอด จึงอยากปูแนวทาง เพื่อส่งเสริม แนวคิด ในการพัฒนาตนเองเช่นนี้ให้แพร่หลายสู่ น้องๆ และเยาวชนทั้งหลาย อันเป็นอนาคต ของชาติ สืบไป